DARMOWY Kalkulator obciążeń wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla Hali dwuspadowej

DARMOWY Kalkulator obciążeń wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 dla Hali dwuspadowej ∝>5º

W dzisiejszym poście chciałem przedstawić Państwu arkusz wykonany w pogranie SMath Studio który umożliwia po wprowadzeniu parametrów geometrycznych oraz założeń lokalizacyjnych wyznaczenie wartości ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego dla Hali dwuspadowej ∝>5º. Arkusz jest zupełnie darmowy i można go pobrać pod tym postem. Do poprawnego działania arkusza wymagany jest zainstalowany program SMath Studio wraz ze wszystkimi dodatkami ( dodatki niezbędne do uruchomienia arkusza pojawia się przy pierwszym jego uruchomieniu).

Poniżej znajdziecie Państwo video prezentujące możliwości arkusza wraz z obszernym wyjaśnieniem zasady działania:

Założenia przyjęte w  arkuszu :

  • Norma : PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 – wersja polska Euro-kod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne — Oddziaływania wiatru
  • Po wprowadzeniu założeń geometrycznych hali wybraniu jej parametrów lokalizacyjnych otrzymujemy automatycznie wartości ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego działającego na obiekt w postaci przejrzystych diagramów dla kierunków wiatru θ=0º oraz θ=90º. Każda zmiana parametrów powoduje automatyczna aktualizacje wyników.
  • Współczynnik chropowatości terenu obliczane są na podstawie załączników krajowych  ( W przyszłości pojawi się możliwość obliczania tego współczynnika wg.  zasad ogólnych).
  • Współczynnik kierunkowy przyjęty domyślnie jako cdir=1.0 ( istnieje możliwość manualnej zmiana jego wartości ).
  • Współczynnik konstrukcyjny przyjęto domyślnie jako CsCd=1.0 ( istnieje możliwość manualnej zmiana jego wartości ).
  • Arkusz jest w pełni edycyjny każda osoba korzystając z niego może wprowadzić dowolne modyfikacje na swoje potrzeby.

Założenia rozwoju arkusza :

  • Zakładamy możliwość wyznaczania obciążeń dla wielu rodzajów dachów tj dachów płaskich , jednospadowych czy wklęsłych.
  • Zakładamy możliwość określenia kierunku północnego a tym samym automatycznego Współczynnik kierunkowy przyjęty domyślnie jako cdir=1.0

UWAGA:Do poprawnego działania arkusza wymagany jest zainstalowany program SMath Studio wraz ze wszystkimi dodatkami ( dodatki niezbędne do uruchomienia arkusza pojawia się przy pierwszym jego uruchomieniu).

SMath Studio - Darmowa alternatywa dla Mathcad
KURS VIDEO - Kalkulator Inżynierski w SMath Studio — Obciążenia wiatrem wg EuroKod.

Leave a Comment